CE INVATAM:

PROGRAMA PREGATIRE CURS CALIFICARE SUDOR INVATAM

Capitolul 1. INTERPRETAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE
1.1. INTERPRETAREA INFORMATIEI INSCRISE IN DESENUL DE ANSAMBLU
1.2. REPREZENTAREA DETALIATA
1.3 REPREZENTAREA SIMPLIFICATA
1.4. COTAREA SI NOTAREA SUDURILOR REPREZENTATE SIMPLIFICAT
Capitolul 2. PROCEDEE DE SUDARE CU ARC ELECTRIC
2.1. ARCUL ELECTRIC DE SUDARE
2.2. DEFINITIA SUDARII
2.3. CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE SUDARE
2.4. ÎMBINAREA SUDATĂ
2.5. ECHIPAMENTE PENTRU SUDARE
Capitolul 3. PREGĂTIREA ÎN VEDEREA SUDĂRII
3.1. PREGĂTIREA MARGINILOR
3.2. PREÎNCĂLZIREA ÎN VEDEREA SUDĂRII
3.3. PRINDEREA ÎN PUNCTE DE SUDURĂ
3.4. PRINDEREA ÎN PUNCTE DE SUDURĂ A TABLELOR SUBŢIRI
3.5. ASAMBLAREA TABLELOR ÎN VEDEREA SUDĂRII PE SUPORT CERAMIC
Capitolul 4. OŢELURI
4.1. CLASIFICAREA OŢELURILOR
4.2. SUDABILITATEA OŢELURILOR
4.3. INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ASUPRA SUDABILITĂŢII OŢELURILOR
Capitolul 5. TEHNOLOGIA SUDĂRII MANUALE CU ARC ELECTRIC SI ELECTROZI INVELITI
5.1. PRINCIPIUL PROCEDEULUI, ECHIPAMENTUL DE SUDARE
5.2. CLASIFICAREA ELECTROZILOR
5.3. TRANSPORTUL, PASTRAREA ŞI UTILIZAREA ELECTROZILOR
5.4. TEHNICA DE SUDARE, PARAMETRII TEHNOLOGICI DE SUDARE
5.5. SURSE DE SUDARE
5.6. CRĂIŢUIREA ARC – AER
Capitolul 6. TEHNOLOGIA SUDĂRII MIG – MAG
6.1. GENERALITATI ALE PROCEDEULUI DE SUDARE MIG – MAG
6.2. GAZE DE PROTECŢIE
6.3. SÂRME PENTRU SUDARE
6.4. PERFORMANTELE PROCEDEELOR DE SUDARE MIG-MAG
6.5. PARAMETRII DE SUDARE
6.6. INSTALATIILE DE SUDARE MIG – MAG
Capitolul 7. TEHNOLOGIA SUDĂRII WIG (TIG)
7.1. PRINCIPIUL PROCEDEELOR DE SUDARE WIG (TIG)
7.2. PARAMETRII TEHNOLOGICI DE SUDARE
7.3. TEHNICA SUDARII WIG
7.4. ELECTROZII NEFUZIBILI
7.5. PARAMETRII DE SUDARE
7.6. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE FOLOSIRII PROCEDEELOR DE SUDARE WIG –TIG
7.7. PREGATIREA PENTRU SUDARE
7.8. INSTALATIILE DE SUDARE WIG-TIG
7.9. RECOMANDARI PRIVIND SUDAREA WIG – TIG
Capitolul 8. TEHNOLOGIA SUDĂRII OŢELURILOR INOXIDABILE
8.1. OTELURI INOXIDABILE, CLASIFICAREA OŢELURILOR INOXIDABILE
8.2. DEPOZITAREA SI PASTRAREA MATERIALELOR DIN OTEL INOXIDABIL
8.3. PREGĂTIREA PENTRU SUDARE
8.4. SCULE SI DISPOZITIVE FOLOSITE LA SUDAREA OTELUTILOR INOXIDABILE
8.5. MATERIALE DE ADAOS FOLOSITE LA SUDAREA OTELUTILOR INOXIDABILE
8.6. TEHNOLOGIA DE SUDARE

Capitolul 9. SUDAREA TUBULATURILOR
9.1. MATERIALE DE SUDARE
9.2. SCULE, INSTALATIILE DE SUDARE SI DISPOZITIVE FOLOSITE
9.3. PREGATIREA PENTRU PRINDEREA IN PUNCTE DE SUDURA; SUDAREA TUBULATURILOR
9.4. PARAMETRII TEHNOLOGICI FOLOSITI LA SUDAREA TUBULATURILOR
Capitolul 10. TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PRIN SUDARE
10.1. MECANISMUL PRODUCERII
10.2. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCERE A DEFORMAŢIILOR
10.3. SCHEME DE SUDARE PENTRU PREVENIREA APARITIEI DEFORMAŢIILOR
10.4. MĂSURI PENTRU ÎNLĂTURAREA DEFORMAŢIILOR
Capitolul 11. DEFECTELE ÎMBINĂRILOR SUDATE
11.1. DEFECTE INTERNE
11.2. DEFECTE DE FORMĂ ŞI SUPRAFATA
Capitolul 12. CONTROLUL CALITĂŢII ÎMBINĂRILOR SUDATE
12.1. ETAPE DE CONTROL
12.2. METODE DE CONTROL; CONTROL NEDISTRUCTIV, CONTROL DISTRUCTIV
Capitolul 13. ASIGURAREA CALITATII
13.1 PREGATIREA MUCHIILOR
13.2 MASURI DE PRECAUTIE CE TREBUIESC LUATE INAINTE DE INCEPEREA SUDARII
13.3 DEPOZITAREA ELECTROZILOR
13.4 INSTRUCTIUNI GENERALE DE INDRUMARE LA REALIZAREA SUDURILOR
Capitolul 14. NORME DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA; NORME PRIVIND S.U.
14.1 NORME DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA
14.2 NORME PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA
Capitolul 15. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
15.1 FORMELE COMUNICARII: COMUNICAREA VERBALA, COMUNICAREA NON VERBALA
15.2 BARIERE IN CALEA COMUNICARII
Capitolul 16. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
16.1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
16.2. STRUCTURA TIMPULUI DE LUCRU AL EXECUTANTULUI; TIMP PRODUCTIV SI NEPRODUCTIV
16.3. MĂSURI DE ORGANIZARE EFICIENTA A LOCULUI DE MUNCA